Hvad mener du om børne- og fritidsområdet?

 

Det korte svar:

Det er et af de allervigtigste områder og skal prioriteres.

 

Det lidt længere svar:

Børns nysgerrighed, leg og lyst til at lære skal stimuleres fra de er helt små. Alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Derfor skal det enkelte barns initiativ hjælpes til succesoplevelser. Barnet skal mødes med passende udfordringer, som kan motivere og inspirere det til at udforske egne potentialer og opbygge robusthed.


Barnet skal opleve sammenhæng i alle overgange fra sundhedsplejen til dagpleje/vuggestue, fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Når barnet starter et nyt sted, er det en spændende forandring. Derfor skal barnet opleve sammenhæng og genkendelighed, så overgangen bliver let at håndtere. Sundhedsplejen, vuggestuer, dagplejen, børnehaver og skoler arbejder tæt sammen for at give det enkelte barn den bedst mulige start det nye sted. 


Alt dette vil fordre læreplaner og tilsyn for at kvalitetssikre. Vi når dog ingen steder, hvis rammerne ikke er top i orden og sidst, men ikke mindst at personalet er veluddannet og har den rigtige indstilling.


Vi kæmper med nedgang i befolkningstallet, så det vil være at skyde sig selv i foden, hvis der spares på dette område.  Klarere kan jeg vel ikke sige det!

 

Placeringen af institutionerne skal primært være der hvor behovet er, men lokale hensyn er nødvendige. Jeg vil til enhver tid gå ind for decentrale løsninger, når det er muligt.