Hvad vil du gøre i byrådet?


Det korte svar:

Arbejde seriøst med det, som jeg måtte blive pålagt.

 

Det lidt længere svar:

Den enkelte borger skal være i centrum for alle beslutninger. Penge – alt drejer sig i sidste ende om det. Selvfølgelig betyder god vilje, venlighed osv. også noget, men i sidste drejer det sig om penge.

Det ligger i mit DNA, at man skal være fornuftig med sine egne pengesager. Når det drejer sig om andre folks penge, som man jo arbejder med i byrådet, så er ansvaret meget, meget større og tyngende.


Dette betragter jeg også som grundpillerne i at være liberal.  

Det er derfor en forpligtelse altid at overveje, om man får nok for de penge, man er med til at bevilge. Kan det gøres bedre?


Skive Kommune er i dag særdeles veldreven og med styr på tingene. Jeg har ingen patentløsninger, men jeg lover at arbejde seriøst med de opgaver, som jeg måtte få. Jeg lover at repræsentere vort lokalområde og i det hele taget være en værdig repræsentant ikke bare for vort lokalområde, men også for hele kommunen.

 

Konkrete mål:

 

 • Skive Kommune skal leve op til sit slogan ”Rent liv”, og vi skal bestræbe os på at være i førerfeltet for bæredygtig energi. GreenLab er kronjuvelen.

 • Skive Kommune skal være den mest attraktive bosætningskommune i det midt- og vestjyske område. Hvis dette skal lykkes, så er det en absolut forudsætning at kommunens basale opgaver løses til punkt og prikke:

  • Ældreplejen skal tilrettes de ældres ønsker – højst 24 beboere pr. enhed på plejehjemmene.

  • Børneområdet, herunder skoler, skal være blandt landets bedste.

  • Al mulig støtte til jobskabelse, især vidensbaserede jobs.

  • Al mulig hjælp til de landsbyer der VIL udvikling.

  • Vi skal være stolte af vores kommune.