Hvorfor er jobskabelse vigtigt?

 

Det korte svar:

Fordi vi mangler arbejdspladser, især vidensbaserede arbejdspladser.

 

Det lidt længere svar:

Det kan lyde mærkeligt at dette emne skal have topprioritet, når vi har en arbejdsløshedsprocent, der er tæt på ikke eksisterende.


Årsagen skal findes i det grundlæggende problem, at vi bliver færre i kommunen, fordi mange unge forlader egnen for at uddanne sig, og kun en mindre del vender tilbage. Gennemsnitsalderen er stigende (hvilket selvfølgelig er glædeligt) men reelt betyder det, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder. Der fødes færre børn, og det bliver skruen uden ende.

 

Skal vi stoppe den udvikling, så kræver det flere arbejdspladser, der gør at de unge får lyst til at vende tilbage. Her er det især i vidensbaserede job som batter.

 

Mange mennesker siger ”der sker aldrig noget i Skive”, og det bliver jeg faktisk lidt ked af. Dels fordi vi ikke opnår noget ved at tale området ned, dels fordi det ikke er rigtigt. Lige nu fødes faktisk en af landets største erhvervssuccesser her i kommunen, Greenlab Skive, og den bliver meget, meget større.