Hvorfor er du medlem af Venstre?

 

Det korte svar:

Fordi partiet sætter personen før systemet. Alle mennesker skal have størst mulig ret til at indrette sit eget liv, når bare det ikke går ud over andres ret til samme.

 

Det lidt længere svar:

Mennesket har ret til at leve sit liv i frihed og gå sine egne veje – alene eller sammen med andre – forudsat, at det ikke krænker noget andet menneskes tilsvarende frihed. Statens opgave er at håndhæve de individuelle frihedsrettigheder, så ingen bliver undertrykt af andre.

 

Liberale lægger afgørende vægt på den personlige frihed, privatlivets ukrænkelighed, den private ejendomsret, ytringsfriheden, trosfriheden, foreningsfriheden, forsamlingsfriheden og erhvervsfriheden, som det fremgår af Grundloven.

 

Frihedsrettighederne skal gælde lige for alle uanset køn – eller politisk, religiøs, etnisk og seksuel baggrund.

 

Privat ejendomsret

Frihed betyder også, at mennesket har ret til udbyttet af sin egen indsats. Den private ejendomsret er en grundpille i et frit samfund.

 

Privat ejendomsret er den vigtigste garanti for såvel økonomisk som politisk frihed. Når ejendomsretten er fordelt på mange private ejere, har ingen enkeltperson magt til at bestemme over andre. Liberale lægger derfor vægt på, at så mange som muligt er ejere og dermed nyder godt af den private ejendomsret.

Offentlige indgreb i den private ejendomsret skal begrænses til et absolut minimum. Ved ekspropriation skal de berørte ejere være sikret fuldt dækkende erstatning.

 

Venstres værdier vil altid være fundamentet under mit arbejde som politiker.