Her har vi det hele til den halve pris.

Hvad mener du om nedgang i befolkningstallet i Skive Kommune?

 

Det korte svar:

Det er foruroligende.

 

Det lidt længere svar:

Ikke bare siver det samlede befolkningstal, gennemsnitsalderen stiger også (heldigvis). Eller sagt på en anden måde. Der bliver færre i den arbejdsdygtige alder og så starter den nedadgående spiral. Vore børn er i stor udstrækning taget væk fra egnen for at uddanne sig og 60% af dem bliver hængende i storbyerne, hvor arbejdsudbuddet er størst.

 

Der er sat mange gode tiltag i gang i vores kommune. Lad mig bare gentage de største: Greenlab Skive og BigBlue Skive, der bl.a.  skal bringe Skive by tæt på havnen. Begge projekter er tydelige i landskabet og med langt større potentiale end der allerede nu kan ses.


Hertil byfornyelse i Sallings landsbyer og selve Skive by. Overalt blomster det med tiltag. Ingen nævnt ingen glemt.


Indtil for et år siden troede jeg, at vi højst kunne bremse tilbagegangen i befolkningstallet, men nu tror jeg faktisk på, at vi kan få fremgang, og det skyldes Covid-19.  Mange har arbejdet hjemmefra og alt tyder på, at hjemmearbejdspladser også vil være udbredt efter Covid-19, og hvad er argumentet så for at blive boende i storbyerne med dertilhørende støj, larm og høje huspriser? Hvorfor skulle det ikke give mange anledning til at passe arbejdet hjemme fra Jebjerg, Breum, Lyby eller et andet sted i Salling?


Vi skal blive bedre til at ruste vore unge mennesker, når de tager uddannelse udenbys. Vi skal give dem den bagage med, at der også er attraktive job her i kommunen, og at de ikke skal blive hængende, der hvor de uddanner sig.

 

Byrådet skal have fokus på dette, så vi bliver den mest attraktive bosætningskommune i det midt- og vestjyske. Mindre kan ikke gøre det!