Hvad mener du om skolelukninger?


Det korte svar:

Lukninger skal overvejes meget, meget nøje.


Det lidt længere svar:

Skolen er livsnerven i mange små byer og derfor sætter det følelserne i spil. Fjerner man skolen, så bliver landsbyens ”eksistens” truet, børnefamilier vil ikke bo der, huspriserne falder, ejendomme forfalder og så videre. Det hele bider sig selv i halen. De seneste 40-50 år har været en evig lukning af små skoler, og den sidste er nok ikke lukket endnu.


Heldigvis behøver det ikke at gå helt galt, selv om skolen lukker. Det har flere byer her i Salling bevist. Godt er det dog aldrig at lukke en skole.

 

Skoler kan blive for store, og de kan blive for små, men for os der bor i oplandet til Skive, ja så er det sidste problemet. Det er ikke KUN et spørgsmål om økonomi, for skal en klasse fungere så skal der være et minimum af elever, således at den enkelte kan finde en ven og legekammerat med samme interesse. Det duer ikke med 2 piger og 3 drengene i en klasse, det er bare for lidt.


Jeg ved ikke, hvor grænsen nedad går, men det er vel omkring 15 elever i en klasse. Der kan være færre i indskolingen.

 

Dernæst skal det faglige grundlag være i orden. Dygtige og engagerede lærere er absolut nødvendige, og de kan være svære at tiltrække på de små skoler. 

  

Min grundholdning er, at det gerne må koste at have en decentral skolestruktur.