Evan Holst

Bopæl:

Lyby


Nuværende stilling:

Selvstændig forsikringsmægler


Uddannelse:

Bankuddannelse og Forsikringsakademiet


Civilstatus:

Gift med Emma og har 3 voksne sønner og 8 børnebørn


Politisk CV:

1990–          Medlem af Venstre

2013-2017  Opstillet til kommunalvalg – valgt som suppleant

2013 –         Valgt til Kredsbestyrelsen – næstformand de seneste 4                       år.

2014-2018  Medlem af Fredningsnævnet

2021-           Medlem af Vurderingsankenævnet for ejendomme

2021-           Medlem af kommunalbestyrelsen i Skive Kommune


Hvorfor er jeg politiker:

Jeg vil bidrage til, at vi fortsætter den gode udvikling, som vor kommune er inde i. Vi står dog stadig over for store udfordringer med lavere fødselstal og fraflytning. Der skal tages bæredygtige initiativer - ikke bare i de lokale landsbysamfund - men også for den samlede kommune i forhold til nabokommunerne.


Endelig er jeg lokalområdets stemme i byrådet.


Hvad kæmper jeg for:

 • Skive Kommune skal leve op til sit slogan ”Rent liv”, og vi skal bestræbe os på at være i førerfeltet for bæredygtig energi.
 • Skive Kommune skal være den mest attraktive bosætningskommune i det midt- og vestjyske område. Hvis dette skal lykkes, så er det en absolut forudsætning, at kommunens basale opgaver løses til punkt og prikke:
  • Ældreplejen skal tilrettes de ældres ønsker – højst 24 beboerne på plejehjemmene.
  • Børneområdet, herunder skoler – vi skal være blandt landets bedste.
  • Al mulig støtte til jobskabelse, ikke mindst vidensbaserede jobs.
  • Al mulig hjælp til de landsbyer der VIL udvikling.
  • Vi skal være stolte af vores kommune.


PS: Husk at benytte det lokale erhvervsliv, købmand, brugs, håndværkere - ja alle forretningsdrivende. Det er godt for os alle.